Kommunala entreprenader

Kraven på källsortering och återvinning och säker hantering av avfall är stora. Ragn-Sells har lång och gedigen erfarenhet från en mängd olika kommunala entreprenader.

Kommunala entreprenader

2015 startades Ragn-Sells KommunPartner AB, ett dotterbolag, där all kompetens inom kommunal renhållning samlats. Bolaget bildades för att kunna fokusera på Sveriges verksamheter inom kommunal fastighetsrenhållning och slamhämtning samt för att uppnå optimal effektivitet och konkurrenskraft – vi har både kunskap och resurser för att kunna skapa effektiva lösningar för både stora och små kommuners avfallshantering.

Läs mer på ragnsellskommunpartner.com

Idag utför Ragn-Sells uppdrag åt ett 100-tal av landets kommuner, från Pajala i norr till Svedala i Söder. Uppdragen varierar från enkla insamlingstjänster till uppdrag där vi tar helhetsansvar för kommuners hela avfallshantering.

De tjänster som kommunerna främst handlar upp är:

  • Insamling av hushållsavfall och källsorterade fraktioner. 
  • Slamsugning och spoltjänster.
  • Drift av återvinningscentraler och miljöstationer.
  • Mobil insamling av farligt avfall och elektronik.
  • Drift av omlastningsstationer och deponier.
  • Omhändertagande av avfall från kommun.

Vi finns i hela landet, och genom att samla in och ta tillvara all vår kompetens kan vi utveckla tekniker och arbetsmetoder för våra renhållningstjänster. På så vis kan erfarenheterna från ett lyckat utvecklingsprojekt i en del av Sverige snabbt tas till vara i en helt annan del.

Mer information kan du hitta på din kommuns webbplats.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Brevlådor

Här hittar du din egen kommun.
Kommuner A-Ö
Stäng
Stäng