Hushållsavfall

Ragn-Sells har i uppdrag från ett 100-tal kommuner i Sverige att hämta hushållsavfall från kommunens hushåll, driva återvinningscentraler och utföra slamsugning med mera.

Hushållsavfall

För information om öppettider, hämtningar och annan information kring hushållsavfall ska du vända dig till din kommun där du bor. Men om du behöver slänga byggavfall eller liknande som inte är hushållsavfall – hör av dig till oss.

Vad som är hushållsavfall regleras i miljöbalken. Det är i stort det du normalt vill bli av med i ditt hem. När du bygger om hemma och behöver en container eller Storsäck att slänga byggavfallet i eller får stopp i avloppet kan du vända dig direkt till oss. För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder vi tjänsten ReturMera för källsortering av förpackningar och returpapper i soprummet.

För sex olika sorters avfall finns ett lagstadgat producentansvar. Det är förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter och batterier. Producentansvaret innebär att producenterna har ansvar för att samla in och ta hand om dessa uttjänta produkter.

Producenterna har slagit sig samman i olika materialbolag för att på ett enkelt sätt kunna ta sitt ansvar. För exempelvis förpackningar och tidningar finns ett företag som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ägs av fyra olika materialbolag. FTI:s uppdrag är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Det är FTI som ansvarar för de återvinningsstationer som finns ute på stan, där du kan slänga dina utsorterade förpackningar och tidningar. Ragn-Sells har sedan i sin tur avtal med FTI om att hämta avfallet och återvinna det.

Vänd dig direkt till Ragn-Sells för:

  • Container; för byggavfall eller gårdsstädningar för bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
  • Storsäck; för källsortering av bland annat tunga avfallsslag.
  • Källsortering av glas, tidningar och förpackningar, för bostadsrättsföreningar; vår tjänst ReturMera.
  • Högtrycksspolning.
  • Stamrensning; för bostadsrättsföreningar.

Om du undrar hur du ska sortera ditt avfall - läs i vår källsorteringsguide.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Brevlådor

Här hittar du din egen kommun.
Kommuner A-Ö
Stäng
Stäng