Renhållning

Ragn-Sells har under många år hämtat hushållsavfallet i kommuner runt om i Sverige. Det har gett oss erfarenhet att effektivt lösa problem både åt kommunen och åt dess invånare.

Vi bygger och driver återvinningscentraler och miljöstationer, vi har mobila stationer för insamling av farligt avfall och elektronik. Vi kan också erbjuda markrenhållning som exempelvis maskinsopning och snöröjning.

Idag har vi avtal med ett 100-tal av landets kommuner, från Pajala i norr till Svedala i Söder.

Ragn-Sells

Visste du att...

Ragn-Sells tar emot allt slags avfall, förutom kärnavfall.
Stäng
Stäng