Organiskt avfall

Ragn-Sells tar omhand och behandlar organiskt avfall från exempelvis livsmedelsindustrier, restauranger, butiker och avloppsreningsverk. Efter behandling blir avfallet en nyttig resurs för bland annat jordtillverkning, gödsling och energiutvinning.

Läs vår ståndpunkt gällande avloppsslam

Äpple

Ett stort antal av Ragn-Sells anläggningar kan ta omhand och behandla organiskt och biologiskt avfall. Beroende på vilket innehåll avfallet har, kan det tas till nytta på olika sätt.

Det kan till exempel återvinnas som näring på åkermark, behandlas biologiskt genom rötning för att framställa biogas eller komposteras för att tjäna som jordförbättringsmedel. I sista hand går det till energiutvinning. Vårt mål är att våra resurser kan stanna kvar så länge som möjligt i kretsloppet.

Som ett exempel på vad avfallet kan användas till, erbjuder Ragn-Sells substrat för rötning, som vi kallar rötkammarbränsle. Den biogas som bildas vid rötning av detta avfall kan användas som drivmedel till fordon. Läs mer om vår anläggning Heljestorp, där vi tillverkar biogas.

Biogas är ett miljöanpassat bränsle som ger låga utsläpp av miljöföroreningar. Efterfrågan av biogas ökar ständigt, och att tillverka gas av biologiskt avfall är ett fantastiskt sätt att bidra till kretsloppet.

Ett annat exempel är behandlat avloppsslam som kan ge ny näring åt åkermark. Vi tar alla nödvändiga prover på både slam och jorden där slammet ska spridas. Vi kan hjälpa till med myndighetskontakterna, dokumenterar spridningen i kartprogram och återrapporterar. Vi väljer kortast möjliga transportväg för att minska miljöpåverkan, och användningen av slammet ger dig ekonomiska fördelar i form av större skördar och lägre kostnader.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng