Organiskt avfall och växtnäring

Vi tar emot organiskt avfall på många av våra behandlings- anläggningar runt om i Sverige - avfall som efter vår behandling vandrar vidare i kretsloppet.

Avfallet återvinns t ex som växtnäring på åkermark, behandlas biologiskt genom rötning för att framställa biogas och biogödsel och komposteras för att tjäna som jordförbättringsmedel. I vissa fall energiutvinns det.

Visste du att...

Sju kilo matavfall som omvandlas till biogas motsvarar ungefär 0.7 liter bensin!
Stäng
Stäng