Reningståget

Allt tydligare krav ställs från myndigheter på bättre hantering av vattensamlingar med svår länshållning. Som t.ex. schakter med dåligt schaktvatten (grundvatten, dagvatten etc.) som inte får släppas vidare till kommunens vattenledningsnät.

Reningståg

Vi erbjuder Reningståget - sediment- och vattenrening för byggarbetsplatser. Tåget består av mobil sediment- och oljeavskiljning (Brunsa) som enkelt parallellkopplas till buffertmagasin. Den anpassas efter befintliga vattenflöden, partikel- och föroreningssituationen samt lokala krav. Kan kompletteras efter behov med filterenheter anpassade för olika filtermedia. Kan även kompletteras med pH justering, flödesmätning. Kombifilter kan anslutas.

Tjänsten kan användas vid grumligt vatten och vid för mycket finpartiklar i vattnet. Samt för rening av vatten som är kontaminerat av olja, PAH, tungmetaller m.m.

Tjänsten är flexibel och anpassningsbar efter kundens behov.

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Kraftigt förorenad byggarbetsplats

Illustration Reningståget

1 Kraftigt kontaminerad schaktgrop (oljor och tungmetaller)

2 Pump

3 Bufferttank

4 Brunsa

5 Filterenhet 1

6 Filterenhet 2 (vid behov)

7 Fritt från partiklar, föroreningar och oljor - vatten kan släppas på dagvattennätet

Ladda ner våra erbjudanden

Reningståget

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng