Materialtvätt

Vi hoppas att ni precis som vi ser fördelar med en cirkulär återanvändning av sand, grus och makadam. Vår lösning sänker kostnader, förflyttar avfall uppåt i avfallshierarkin samt minimerar brytningen av jungfruligt material.

Materialtvätt

Vi erbjuder Materialtvätt för tvättning och trumning av sand-, grus-, kross- och makadamfraktioner vid kontamineringar av t.ex. olja, tungmetaller, PAH, och organiska material. Materialet kan därefter återanvändas och 75 % av vattnet återcirkuleras.

 

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Artificiellt grundvatten

Illustration materialtvätt

1 Vatten pumpas till vattenbassäng

2 Filtersand renar vattnet från organiska kontamineringar

3 Förorenad filtersand tas upp

4 Ragn-Sells Materialtvätt renar filtersanden

5 Ren filtersand får tillbaka till bassängen

6 Frusåsen renar resten av vattnet på naturlig väg

7 Rent dricksvatten

Ladda ner våra erbjudanden

Materialtvätt

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng