Kombifilter

Kombifilter är en mobil och vintersäkrad vattenreningsutrustning med komplett kombifilter (sand- och absorptionsfilter) för rening av vatten innan utsläpp sker till t.ex. kommunens vattenledningsnät.

Kombifilter

Utrustningen används för problem med kontamineringar i vatten av t.ex. olja, tungmetaller och PAH i exempelvis dammar och bassänger.

Vi erbjuder komplett utrustning med automatisk bakspolning av fyra självrengörande sandfilter, två stycken 400 liters absorptionsfilter, automatisk provtagare, flödesmätare, kylskåp och värme.

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Nedlagd fabrik

Illustration Ragn-Sells Kombifilter

1 Gammal fabrik har förgiftat marken

2 Rent vatten - här finns en hög föroreningsrisk

3 Vattensamling med olja och tungmetaller

4 Ragn-Sells Kombifilter

5 Renat vatten går tillbaka - vattenmiljön kan återställas

Ladda ner våra erbjudanden

Kombifilter

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng