Geotuber

Vid anläggningsarbeten är det vanligt att det uppkommer förorenat vatten som måste renas innan det kan ledas till en recipient.

Geotuber

Vi erbjuder Geotuber för separering av vatten och slam i exempelvis mindre laguner, lakvattendammar, reningsbassänger och vattendrag under pågående verksamhet. Geotuber används för avskiljning av sediment/slam och vatten med tekniken ”Pumpas in – svettas ut”. Utrustningen består av geotuber samt flotte med sugutrustning.

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Vattenspegling vid motorväg

Illustration Geotub

1 Kontaminerat vatten från vägbanor

2 Slam samlas på botten

3 Flotte med sugutrustning

4 Bufferttank för utjämning av flöde

5 Polymerinblandning

6 Ragn-Sells Geotub

7 Rent vatten går tillbaka till vattenspegeln

Ladda ner våra erbjudanden

Geotuber

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng