Dekantercentrifuger

Dekantercentrifuger används vid sediment- och vattenavskiljning i exempelvis laguner, lakvattendammar och reningsbassänger under pågående verksamhet.

Centrifugerna, s.k. Dekanters, används för avskiljning av sediment/slam och vatten och inryms i sjöcontainers med kontrollpanel. Utrustningen består av en flotte med sugutrustning, bufferttank, elverk och manskapsbod.

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Avfallsanläggning

Illustration dekantercentrifuger

1 Avfallsberg kontaminerar marken

2 Lakvattendam med sediment

3 Flotte med sugutrustning

4 Bufferttank

5 Centrifug

6 Container med kontaminerad sediment

7 Rent vatten går tillbaka till lakvattendammen - minskar föroreningar och risk för lukt

Ladda ner våra erbjudanden

Dekantercentrifuger

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng