Brunsa

Allt tydligare krav ställs från myndigheter på bättre hantering av olika typer av vattensamlingar där problemet är svår länshållning, som t.ex. schakter med dåligt schaktvatten (grundvatten, dagvatten etc.) som inte får släppas vidare till kommunens vattenledningsnät.

Brunsa

Vi erbjuder Brunsa - mobil utrustning för sedimentering- och oljeavskiljning som används mot grumligt vatten med för mycket finpartiklar i vattnet och/eller vatten kontaminerat av olja i frifas.

Brunsa kan byggas ut till ett Reningståg.

Kombinera gärna denna tjänst med

Exempel: Byggarbetsplats

Illustration Ragn-Sells Brunsa

1 Kontaminerad schaktgrop

2 Pump

3 2 st parallellkopplade Brunsor

4 Fritt från partiklar, föroreningar och olja - vatten kan släppas på dagvattennätet

Ladda ner våra erbjudanden

Brunsa - mobil sedmiment- och oljeavskiljare

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng