Utbildning

Att hantera farligt avfall och att transportera farligt avfall kräver kunskap – något som vi på Ragn-Sells kan erbjuda. Vi kan utbilda er i både hur du ska hantera ditt farliga avfall och hur du ska göra när du transporterar det.

Kollegieblock

Hantering av farligt avfall

Ragn-Sells erbjuder kurser i hantering av farligt avfall till våra kunder. Kurserna kan vara både generella och särskilt kundanpassade, allt efter behov. Vi hjälper kunden med att kartlägga och klassificera sina kemikalier. Beroende på avfallets karaktär föreslår vi lämpliga förvaringsplatser, behållare, skyddsutrustning och säkra hanteringsrutiner. Med vår utbildning får kunden tillgång till en komplett sorteringsguide för avsändande av farligt avfall/farligt gods.

Transport av farligt gods och farligt avfall

Vi på Ragn-Sells erbjuder utbildningar så att alla i transportkedjan vet vad som gäller, från avsändare och lastare till förare, lossare och de som till slut tar emot det farligt godset eller det farliga avfallet.

Vi är godkända utbildare i ADR – en utbildning som gör dig medveten om de risker som kan uppstå och en kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor vid transport av farligt gods.

Vi har också öppna allmänna utbildningar för andra än förarna, och vi kan även specialanpassa utbildningarna för er verksamhets behov. Vi lär ut fakta om kemiska reaktioner och första hjälpen. Och för förare av både tunga och lätta fordon lär vi ut Eco-körning – ett körsätt som spar både pengar och miljöfarliga utsläpp. 

Alla verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska enligt lag ha en eller flera säkerhetsrådgivare – något som vi på Ragn-Sells kan erbjuda dig.

Vi kan även erbjuda flera andra Konsulttjänster.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att…

De totala utsläppen av växthusgaser från avfallssektorn har minskat med 44 procent sedan 1990.
Stäng
Stäng