Statistik

Om du behöver statistik över din avfallshantering ordnar vi det. Statistiken talar bland annat om hur många kilo avfall vi hämtat hos dig under en specifik tidsperiod. Med statistiken får du överblick över din avfallshantering.

Statistik

Vår avfallsstatistik innehåller det du behöver så att du kan rapportera avfallsmängder i din miljörapport enligt reglerna i miljöbalken. Miljörapporten är en redovisning av egenkontrollen och alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska senast den 31 mars varje år skicka sin miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Om du har tillgång till en kundportal publicerar vi avtalade statistikrapporter där. I annat fall skickar vi statistikrapporten till dig per e-post med det intervall som vi har kommit överens om. Om inte innehållet i någon av våra standardrapporter fyller dina behov kan vi ofta ta fram en kundanpassad statistikrapport mot ersättning.

Många större kunder använder statistik från oss för att få överblick över sin avfallshantering, förbättra sin källsortering och kunna optimera sin verksamhet mot uppsatta mål.

Allt fler kunder efterfrågar statistik gällande till exempel klimatpåverkan och vi arbetar på att kunna erbjuda denna typ av statistik i större utsträckning framöver.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Ragn-Sells

Visste du att...

Ragn-Sells tar emot allt slags avfall, förutom kärnavfall.
Stäng
Stäng