Kundportaler

Är du avtalskund har du möjlighet att få en egen kundportal hos oss. Resultatet blir ett enklare samarbete men också en möjlighet för dig som kund att få en samordnad avfallshantering och ett underlag för er egen miljöprofilering.

Portal

Kundportalen är en kommunikationsplattform för samarbetet mellan dig som en av våra prioriterade kunder och Ragn-Sells. Med portalen får du kontroll över flöden och en säkrad hantering och även en kostnadseffektivisering.

Kundportalen kan även användas internt av ditt företag för att sprida information om avfallshanteringen.

Innehållet i kundportalen kan utformas gemensamt utifrån dina behov och önskemål, som att till exempel följa och samordna anläggningarnas flöden, volymer och kvaliteter på källsorterat material. 

Information som kan finnas i kundportalen är till exempel statistik, källsorteringsguide, certifikat, tillstånd, mötesanteckningar och information om nya lagar och förordningar inom avfallsområdet.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide

Ladda ner våra erbjudanden

Produktblad Kundportalen
Stäng
Stäng