Konsulttjänster

Ragn-Sells är ett återvinningsföretag i framkant. Vi kan erbjuda både konsulttjänster från dotterbolaget RSM&CO och konsulttjänster från den egna verksamheten inom bland annat farligt avfall. Våra erfarna miljökonsulter, energikonsulter, experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare kan hjälpa dig med allt från lagstiftning till energiproduktion. Kontakta oss om du behöver hjälp – vi vet allt om avfall och det mesta om miljö och energi.

RSM&CO

RSM&CO erbjuder konsulttjänster inom miljö-, arbetsmiljö och energiområdet. Bolaget erbjuder främst tjänster och produkter som ger stöd åt arbetet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö samtidigt som det gynnar affärsutvecklingen för er organisation. Det kan handla om verksamhetssystem, lagstiftning, intern revision, miljöriskanalys, riskhantering eller säkerhet. Inom området energi- och processteknik erbjuder RSM&CO tjänster för energibranschen och hjälper främst kunder inom områden som kraftvärmeproduktion och värmeproduktion. RSM&CO äger och driver det webbaserade verktyget RSM&CO Lagbevakning - ett verktyg där du enkelt bevakar lagstiftningen.

Läs mer på RSM&CO:s webbplats

Märkning och klassificering av farligt avfall

Ragn-Sells egna kunniga kemister ser till att farligt gods förses med korrekt klassificering, emballering, märkning och upprättar all nödvändig dokumentation enligt gällande lagkrav. Våra kunder är alla som sänder farligt gods och farligt avfall till återvinning eller bortskaffande, som till exempel industrier, läkemedelsföretag, sjukhus, skolor, kommuner och landsting.

Säkerhetsrådgivare

Alla verksamheter som hanterar transport av farligt gods ska ha en säkerhetsrådgivare, enligt lagen om transport av farligt gods. Inom Ragn-Sells finns idag ett flertal säkerhetsrådgivare med erfarenhet från många olika verksamhetsområden. De flesta av våra säkerhetsrådgivare är utbildade kemister, vilket ger oss en unik bredd och kompetens. Vi har även särskild specialistkompetens inom ett flertal olika områden, till exempel radioaktivt avfall. Vi kan även erbjuda utbildning. 
 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng