Konsult och statistik

På Ragn-Sells finns mycket kunskap. Kunskap om farligt avfall, om miljö, om behandling av avfall, om transport av avfall, om lagstiftning.

Våra konsulter på Ragn-Sells Miljökonsult kan hjälpa dig med allt som har med miljöanpassning av en verksamhet att göra. Konsulterna kan det mesta om energi- och processteknik.

Behöver du statistik över din avfallshantering ordnar vi självklart det. Statistiken innehåller allt det du behöver för din miljöredovisning, och den hjälper dig att förbättra din källsortering och optimera ditt avfallsflöde.

Visste du att...

Ragn-Sells har välutbildade kemister som kan hjälpa dig med ditt farliga avfall.
Stäng
Stäng