Källsortering och container

Genom att källsortera ditt avfall ser du till att materialet kan stanna kvar i kretsloppet så länge som möjligt. Dessutom minskar dina kostnader för hämtningen. Vi på Ragn-Sells erbjuder många olika typer av containrar och behållare som du kan källsortera ditt avfall i.

Vi kan hjälpa dig med allt från sortering av enstaka avfallsslag till anpassade lösningar för hela ditt företags avfallshantering.

Stäng
Stäng