Transport av blöta massor

Ragn-Sells erbjuder transport av muddermassor, slam och blöta jordar i täta specialbyggda containrar till någon av våra behandlingsanläggningar. Vi vänder oss till entreprenadföretag, industrier, kommuner och statliga myndigheter.

Våtmark

Vi tar ansvar för såväl transporten som omhändertagandet och garanterar att inga läckage sker av föroreningar under någon del av kedjan.

Att köra blöta massor kräver att såväl fordon som behållare är specialanpassade. Vi har utrustningen för att klara den här typen av transporter, och på våra anläggningar behandlas de massor vi transporterar åt dig.

Vi har alla nödvändiga tillstånd för att transportera avfall, farligt avfall och farligt gods.

Tjänsten omfattar

Dokumentation Dokumentation
Statistik Statistik
Transport Transport

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng