Förorenade jordmassor och asfalt

Ragn-Sells hjälper dig med hela hanteringskedjan när det gäller förorenade jordar, muddermassor och asfalt. Det är dina behov som styr – genom att anlita oss försäkrar du dig om att jordarna och massorna behandlas professionellt och korrekt.

Jord

Vi erbjuder transport, mottagning, mellanlagring, provtagning, analys och klassning och även behandling och säker deponering av förorenade jordar, muddermassor och asfalt.

Våra behandlingsanläggningar är bland de modernaste i Europa, och vi ser till att jordarna och massorna tas omhand på ett säkert och kompetent sätt. Vi har tillstånd att omhänderta rena schaktmassor, farligt avfall och allt däremellan.

Våra kunder finns inom bland annat bygg och anläggning, entreprenad, industrier, kommuner och statliga myndigheter.

Genom att anlita oss ser du till att minimera din risk, och att jordarna och asfalten hanteras på ett säkert sätt. Vår kompetenta och erfarna personal kan vägleda dig för bästa hantering av massorna.

Om du inte vet vad massorna innehåller, eller inte har tid att vänta på analyssvar, erbjuder vi tjänsten mellanlagring, provtagning och analys. Vi tar prover och analyserar mottagna massor och ser till att de tas omhand på bästa sätt. Vi behandlar jord genom stabilisering, tvättning, termisk och biologisk behandling.

De behandlade massorna kan antingen återanvändas för sluttäckning av deponier eller läggas i en säker deponi.

Vi erbjuder dokumentation och statistik som uppfyller myndighetskrav och dina önskemål. Om du inte transporterar dina massor själv till oss, hjälper vi självklart till att transportera dem till en av våra behandlingsanläggningar.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Ladda ner våra erbjudanden

Provtagning av förorenade massor

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng