Förorenade massor

Ragn-Sells hjälper dig med hela hanteringskedjan när det gäller förorenade jordar, muddermassor och asfalt. Det är dina behov som styr – genom att anlita oss försäkrar du dig om att jordarna och massorna behandlas professionellt och korrekt.

Vi erbjuder transport, mottagning, mellanlagring, provtagning, analys och klassning och även behandling och säker deponering av förorenade jordar, muddermassor och asfalt.

Våra behandlingsanläggningar är bland de modernaste i Europa, och vi har tillstånd att omhänderta rena schaktmassor, farligt avfall och allt däremellan.

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng