Vatten- och slambehandling

Vi kan hjälpa dig med en säker hantering av de flesta förorenade vatten och slam, antingen på någon av våra anläggningar eller på plats hos er.

Våtmark

Vi analyserar och karakteriserar vattnet eller slammet så att rätt behandling sätts in. Det rena vattnet kan sedan träda in i kretsloppet igen.

Vilken typ av förorenat vatten eller slam du än har kan Ragn-Sells hjälpa dig. Vi kan hämta, transportera, ta emot, ta prover och analysera vattnet eller slammet.

Vi kan mellanlagra och behandla i stort sett alla typer av förorenade vatten. Behandlingen sker på ett säkert och kompetent sätt under kontrollerade former på våra anläggningar eller på plats.

För att avgöra vilken typ av behandling som är lämplig måste de flesta material analyseras och karakteriseras innan behandling. Ragn-Sells har flera olika behandlingsmetoder, som till exempel indunstare, ultrafilter och våtkemisk samt möjlighet att kombinera dessa behandlingar.

De behandlade vattnen släpps efter kontroll till godkänd recipient eller används som processvatten på vår anläggning. Föroreningarna som skiljts ut behandlas om det behövs, innan de deponeras på en godkänd deponi.

Du får all nödvändig dokumentation av oss, alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett till analyssvar inklusive klassning.

Behandlingen sker på någon av våra välutrustade fasta anläggningar eller med våra mobila anläggningar. Våra kunder är fordonsindustrin, skogs- och metallindustrin, anläggningsföretag, slamsugnings- och saneringsföretag samt kommuner.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng