Stabilisering av olika material

Har du en blöt lera eller annat liknande material som behöver stabiliseras innan återanvändning eller deponering kan vi på Ragn-Sells hjälpa dig.

Plöjd åker

Vi erbjuder hela hanteringskedjan för instabila material, oavsett om de är förorenade eller inte.

Är materialen förorenade kan vi ofta dessutom minska läckaget av föroreningar. Med vår kompetens och erfarenhet ökar möjligheten att dina massor går att återvinna eller deponera på ett säkert sätt. Våra behandlingsanläggningar är bland de modernaste i Europa.

Ragn-Sells kan hjälpa dig med alltifrån transport och mottagning till provtagning, analys, mellanlagring och behandling av instabila massor som inte är stockningsbara. Vi ser till att massorna tas omhand på ett säkert och kompetent sätt och att slutförvaringen eller återanvändning sker under kontrollerade former.

Genom att anlita oss ser du till att minimera din risk och öka dina möjligheter till återvinning av massorna. Förutom detta har vi kompetent personal som kan vägleda dig för bästa hantering av massorna. Våra kunder finns bland annat hos kommuner, statliga myndigheter, processindustrier, markentreprenad- och transportföretag och muddringsföretag.

Stabilisering av instabila massor kan ske för att möjliggöra deponering eller för att kunna återanvända till exempel blöta leror som konstruktionsmaterial. Stabilisering kan, förutom med kalk och cement, ske med olika avfall framförallt askor.

Vi tar prover och analyserar mottagna massor och ser till att de utifrån sitt innehåll av föroreningar och behov av stabilisering behandlas på ett riktigt sätt. Efter behandling kontrolleras stabilitet och att eventuella föroreningar inte läcker ut.

Du får all nödvändig dokumentation av oss alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett samt analyssvar inklusive klassning.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng