Slaggsortering

Slagg från förbränning innehåller järn och icke-magnetiska metaller. Efter sortering kan metallerna återvinnas och slaggen återanvändas. Ragn-Sells kan ta hand om hela kedjan eller bara sorteringen.

Slaggsortering

Det är framförallt slagg från förbränning av avfall som är aktuellt för denna behandling. Vi kan utföra slaggsortering både hos kund med vår mobila behandlingsutrustning och på någon av våra behandlingsanläggningar.

Ur slaggen får vi fram järnskrot och icke-magnetiska metaller samt slagg-grus i olika storlekar. Slagg-gruset kan användas som konstruktionsmaterial och ersätter då naturgrus.

Användning av slagg-grus måste ske under kontrollerade former och kräver tillåtelse från myndigheter. Ragn-Sells kan ta ansvar för användning och inblandning av slagg i olika konstruktioner, inklusive analyser, myndighetskontakter och eventuella efterkontroller.

Genom att anlita oss ser du till att minimera din risk och öka dina möjligheter till återvinning av slaggen. Vår kompetenta personal vägleder dig så att hantering av slaggen blir den bästa.

Ragn-Sells kan ta hand om hela kedjan, inklusive försäljning av metallerna och nyttiggörande av slagg-gruset, eller så utför vi bara sorteringen åt en kund som själv tar hand om materialen.

Våra kunder finns hos kommuner och företag med avfallsförbränning.

Du får all nödvändig dokumentation av oss, alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett till analyssvar.

Tjänsten omfattar

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Hantering av material Hantering av material
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng