Rötning och kompostering

Både organiskt avfall som ska återvinnas eller som måste behandlas på grund av förorening tas emot och hanteras på Ragn-Sells anläggningar.

Kompostering

Vi rötar avfallet och producerar samtidigt biogas och biogödsel eller komposterar det, och producerar då gödsel och jordar som kan återträda in i kretsloppet.

Av oss på Ragn-Sells får du hjälp med hela hanteringskedjan när det gäller behandling och omhändertagande av organiskt material som organiskt avfall från butiker, storkök, livsmedelsindustri och andra biologiskt behandlingsbara organiska föreningar.

Det gäller både organiskt material som behandlas för att kunna återanvändas som jord, eller genom rötning bli gödning och biogas.

Vi erbjuder alltifrån mottagning och behandling till hämtning, transport, provtagning, analys och mellanlagring av organiskt material. Materialet behandlas sedan antingen med rötning eller med kompostering.

Om materialet är förorenat hjälper vi till med analyser. Vid behov kan vi mellanlagra avfallet i avvaktan på analys och ta hand om det färdigbehandlade materialet och avsätta det på godkänt sätt.

Om näringen i det organiska materialet ska återcirkulera i kretsloppet efter behandling i rötning eller kompostering tar vi ansvar för avsättningen av materialet. Det innebär att vi kräver kontroll av inkommande material i form av analyser, en analys vi naturligtvis kan hjälpa till med. Vi analyserar sedan kontinuerligt färdigbehandlat material som ska till jordbruk eller användas som del i jordar för att säkerställa kvaliteten.

Du får all nödvändig dokumentation av oss, alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett till analyssvar inklusive klassning.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Sju kilo matavfall som omvandlas till biogas motsvarar ungefär 0.7 liter bensin!
Stäng
Stäng