Deponering

Har du ett avfall som måste deponeras kan vi på Ragn-Sells ta hand om det. Vi tar emot i stort sett alla typer av material på våra godkända anläggningar runt om i landet.

Deponering

Vi kan också hämta och transportera ditt avfall och ta prover och analysera det om så behövs.

Vi erbjuder alltifrån mottagning, behandling, hämtning, transport, provtagning och analys till mellanlagring, klassning och karakterisering av material som ska deponeras.

Vi har godkända deponier som kan ta emot allt från inerta massor, ickefarligt avfall till farligt avfall. För farligt avfall som inte uppfyller lakningskraven för någon deponi kan vi stabilisera det så att de uppfyller kraven.

För oss är det viktigt att inget som inte behöver deponeras hamnar på deponi. Vi behandlar alla material så att det endast är material som av miljö- eller resurssynpunkt ska deponeras som deponeras.

Om du inte är säker på vad ditt avfall innehåller kan vi på Ragn-Sells hjälpa dig med alla analyser, laktester, karakteriseringar med mera som behövs för att kunna göra en godkänd deponering. På våra anläggningar kan vi även lagra material medan analyser och utredningar utförs.

Du får all nödvändig dokumentation av oss, alltifrån vågsedlar till kvitto på hur omhändertagandet skett till analyssvar inklusive klassning.

Läs mer om vår anläggning Högbytorp utanför Stockholm.

 

Tjänsten omfattar

Farligt avfall Farligt avfall
Sanering Sanering

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Andelen avfall som går till deponi eller destruktion enbart är 10 procent.

Behöver du karakterisera ditt avfall? Du hittar vår karakteriseringsblankett här.

Stäng
Stäng