Aska och slagg

Ragn-Sells tar emot aska och slagg från energianläggningar och industrier. Beroende på innehållet, finns det olika användningsområden för behandlad aska och slagg.

Aska


Våra behandlingsmetoder gör att omhändertagandet sker på ett kompetent och säkert sätt.

Ragn-Sells tar årligen emot stora mängder aska och slagg från energianläggningar och industrier. Beroende på askornas egenskaper och ursprung kan de antingen återföras till skogsmark eller ingå i jordtillverkning, användas som konstruktionsmaterial till vägar eller sluttäckningsmaterial på deponier.

Aska från avfallsförbränning innehåller tungmetaller och andra miljöstörande ämnen som vi vill lyfta ur kretsloppet. Eftersom askan inte går att återvinna solidifieras den och deponeras sedan i Sveriges säkraste deponi vid Högbytorp väster om Stockholm.

Ur slagg och bäddaska från avfallsförbränning återvinns magnetiska och icke-magnetiska metaller. Oförbrända fraktioner från slaggen kan gå till omförbränning.

Vid sorteringen får man även ett material som kan användas för att konstruera vägar, planer med mera (så kallat slaggrus). Denna återvinning är ett bra sätt att bidra till resurshushållningen genom att återvunnet material ersätter jungfruligt grus.

Vi har även resurser för att hantera och sortera slagg vid kundens anläggning.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng