Behandlingstjänster

När du har ett avfall eller ett material som du inte vet vad du skall göra med, kontakta oss! Vi vet hur det ska behandlas.

Vi har utvecklat många egna processer för behandling där du som lämnat avfallet kan vara säker på att det går till på ett miljöriktigt sätt. Spillolja görs ren och går till återanvändning, däck materialåtervinns och energiutvinns, förorenat vatten blir rent igen, material sorteras och går till ny tillverkning.
Listan är lång.

I många av våra anläggningar har vi egenutvecklad teknik och vår utveckling är intensiv.

Stäng
Stäng