Vårt arbetsmiljöarbete

Vi på Ragn-Sells arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor – både inom företaget med våra kunder.

 

Vi lägger stor vikt vid att riskinventera anläggningar och verksamheter. För att minska negativ fysisk belastning på vår personal genomför vi kontinuerligt utbildningar i ergonomi, både för tjänstemän och för produktionsmedarbetare. Vår arbetsmiljöorganisation arbetar proaktivt med att ligga i fas med den tekniska utvecklingen.

I våra regelbundna möten med personalen diskuteras arbetsmiljöfrågor - på alla nivåer i företaget.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöorganisation och arbetsformer
 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng