Ragn-Sells paneldebatter i Almedalen 2013

Öka takten på klimatarbetet

Ragn-Sells satsning kommer att kretsa kring kretsloppsekonomi och framtidens resurseffektiva samhälle. Vi vill lyfta fram nya metoder och nya möjligheter att minska klimatavtrycket. Vi anordnar tre paneldebatter där vi berättar och debatterar om landfill mining, fosforanvändning och textilåtervinning.

 

Är soptippen framtidens gruva? Landfill mining - hot och möjligheter


När: 3 juli, kl 08:15 - 09:15
 
Att gräva upp och återvinna material från deponier har en enorm miljöpotential. Vad visar försök hittills med att gräva ur gamla soptippar? Hur långt har man kommit inom forskningen? Vilka lag- och skatteändringar krävs för att kommersialisera denna metod i Sverige?
Frukost serveras.
 
Medverkande i panelen:
 

 • Anders Wijkman, opinionsbildare
 • William Hogland, professor och forskare, Linnéuniversitetet
 • Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket
 • Monica Lövström, vd, Svenska Energiaskor
 • Lena Asplund, ledamot, Skatteutskottet
 • Anders Kihl, affärsområdeschef, Ragn-Sells

Moderator är Johan Börje, Ragn-Sells.

 

Framtiden för hållbar fosforanvändning

När: 4 juli kl: 11:20 - 12:20
 
Fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs. I dag sker återföringen av fosfor främst i form av spridning av avloppsslam. Vilka metoder finns idag för fosforåtervinning? Vad är för- respektive nackdelarna med respektive metod? Hur långt har man kommit inom forskningen?

Läs vår ståndpunkt gällande avloppsslam


Lunch serveras.
 
Medverkande i panelen:
 

 • Maria Wetterstrand, debattör
 • Jon Petter Gustafsson, professor, docent, KTH
 • Agneta Leander, miljöingenjör, VA-Syd
 • Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson Folkpartiet, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet
 • Anders Kihl, affärsområdeschef, Ragn-Sells AB

Moderator är Johan Börje, Ragn-Sells.

 

Ett moderiktigt kretslopp – framtiden för textilåtervinning

När: 5 juli 12:30 - 13:30 
 
Tillverkningen av kläder och textilier tar stora naturresurser i anspråk, vilket belastar miljön. Kan vi fortsätta konsumera textilier på det sätt vi gör idag? Vad är de främsta hindren för textilåtervinning? Behövs det ett producentansvar? Vilka tekniker står till buds för återvinning av textilfibrer? Hur ser framtiden för textilåtervinning ut i Sverige resp. internationellt? Lunch serveras.
 
Medverkande i panelen:
 

 • Anna Lönnerstedt, Inköps och logistikchef, Gudrun Sjödén
 • Lisbeth Svengren Holm, professor fashion management, Borås Textilhögskola
 • Helena Leander, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Johan Sundblad, vd, Re:newcell
 • Emma Eneborg, Hållbarhetschef, Myrorna
 • Lena Callermo, avdelningschef Naturvårdsverket

Moderator är Anna Bengtsson, Ragn-Sells

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng