Sopbilar med framtidens teknik

Ragn-Sells är med och tar fram Sveriges mest miljöanpassade bilar för avfallshantering.

Sopbil på el och diesel

Ragn-Sells syn på framtidens drivmedel har förändrats genom åren. Från en intensiv jakt på det ultimata bränslet är nu siktet inställt på att finna så bra svar som möjligt på vilka funktioner som efterfrågas av ett nytt fordon, var i landet fordonet skall verka och hur tillgången av olika bränslen i aktuell region ser ut. Ragn-Sells provar hela tiden olika bränslen och hybridmöjligheter. I denna film får du veta lite mer om den första elhybridsopbilen som serietillverkas från Volvo.

Ragn-Sells fältprovar nya tekniker

Vi har i samarbete med bland annat Volvo lastvagnar AB tagit provat ut en elhybridsopbil två fack för hämtning av hårda plast- och metallförpackningar. Vid lägre hastigheter och vid tömning av kärl och vid komprimering går lastbilen på el. Motorn är då helt ljudlös. Vid högre hastigheter startar dieselmotorn, och samtidigt laddas batterierna. Miljövinsten är 25-30 procents lägre bränsleförbrukning. Klippet nedan är från lanseringen av en prototyp som vi fältprovade.

Sveriges första metan/diesellastbil

Vår metan/diesellastbil går blandat på diesel och gas: 30 procent diesel och 70 procent gas. Miljövinsten är cirka 70 procent lägre förbrukning av diesel – och lastbilen klarar utmärkt att köra på biogas! Idag provkör vi en bil som hämtar sopor i Skellefteå och en som hämtar rena material i Stockholm. Lastbilen är framtagen i samarbete med Volvo och Stadspartner, som levererar gastekniken till Volvo.

Miljöfordon

Miljöfordon

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng