Hållbarhetsredovisning 2015

"Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många år sedan. Än idag är detta vår fulla övertygelse.

Vi är därför stolta över att kunna presentera vårt hållbarhetsarbete för 2015, nu enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning. Vi hoppas att denna redovisning möter våra intressenters informationsbehov om vårt arbete med hållbarhetsfrågor som rör ekonomi, sociala aspekter och miljö.

Länk till Hållbarhetsredovisning 2015

Ladda ned en kort sammanfattning om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Tidigare hållbarhetsredovisningar:

Hållbarhetsredovisning 2014
Miljöredovisning för 2013

Stäng
Stäng