Almedalen 2012

Öka takten i miljöarbetet!

Ragn-Sells jobbar hårt för att minska det fossila bränsleberoendet – kanske mest i vår bransch. Vårt mål är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2020 och vi har en plan för hur vi ska nå dit. Ragn-Sells gör något åt saken – men fler måste våga ta steget.

Ragn-Sells debatt i Almedalen 2012

Ragn-Sells debatt om fossiloberoende fordonsflotta 2030. Många hade hittat ut till Teaterskeppet och det blev en bra och spännande diskussion och debatt.
Medverkande från vänster: Christian Berggren - professor Industrial management vid Linköpings universitet, Niklas Gustavsson - chef Public Affairs - Volvo, Roger Tiefensee - miljöpolitisk talesman - Centerpartiet, Maria Nilsson Öhman - miljöchef DHL Global Forwarding, Anders Wijkman - opinionsbildare och särskild utredare av lagen om offentlig upphandling, Göran Bergander - vd Ragn-Sells. Moderator, Johan Börje.

Se debatten i sin helhet

Vår medverkan i Almedalen bestod av:

  • En utställning av elhybridlastbilen i Bilswedens arena i gästhamnen.
  • En paneldebatt om transportsektorns utmaning att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 som vi arrangerar.
  • Klimatsmart tung taxi till och från Visby, där vi skjutsar politiker, bloggare och journalister till/från Visby i en av våra miljösopbilar och berättar om vårt miljöarbete.


Regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Sedan 70-talet har vi gått från ca 80 procent fossila bränslen i vårt energisystem till 40 procent idag. Transportsektorn, som står för närmare 40% av Sveriges utsläpp, har funnit nya vägar med energieffektivare motorer och ökat användandet av alternativa bränslen. Men den stora utmaningen är att utsläppen i från vägtrafiken som minskar allt för långsamt.

Regeringens mål är mycket ambitiöst och för att lyckas måste hela samhället mobiliseras, och vi på Ragn-Sells vill bidra för miljön och klimatets skull. Så nu bjuder vi in politiker, forskare och andra transportföretag till paneldebatt i Almedalen där vi ska diskutera tung trafiks utmaning att nå regeringens mål.

Om våra alternativa bränslen

Här kan du läsa lite mer om våra alternativa bränslen som vi just nu provar i operativ drift runt om i Sverige:

Metandiesel (MDE): Bränslet består av metangas, antingen i flytande form eller som gas, med en låg inblandning av diesel och låga utsläpp som följd. Det krävs ett antal kalibreringar för att få upp förbrukningen av metan i förhållande till diesel. Målet är 75% metan och 25% diesel. Idag har vi lyckats komma upp i förhållandet 50-50. Vi har under 2011 haft fyra fordon som går på MDE i drift, ett i Boden och tre i Stockholm.

Bio-DME (dimetylester): Bränslet består av förgasat svartlut från kemiska massabruk och beräknas kunna ersätta hälften av den svenska förbrukningen av diesel. Fordon som drivs med detta bränsle går mycket bra och koldioxidutsläppen är minimala, hela 95% lägre koldioxidutsläpp än diesel och inga utsläpp av sotpartiklar. Begränsande är att det endast finns fyra tankstationer i Sverige idag som erbjuder detta bränsle; Stockholm, Göteborg, Jönköping och Piteå.

Elhybrid: Bränslet är en kombination av diesel och el. Ragn-Sells har för närvarande ett elhybridfordon i drift, på Arlanda flygplats utanför Stockholm. Även påbyggnationen är eldriven. Tekniken minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30% samt att fordonet blir avsevärt mycket tystare. Denna lösning lämpar sig därför mycket bra för distribution och avfallshantering i tätorter. Denna andra generationens elhybrid har en mycket längre batterilivslängd än tidigare modeller.

Ecopar: En syntetisk diesel som är mycket renare och innehåller betydligt färre cancerogena ämnen och sotpartiklar än vanlig miljöklassad diesel. Bränslekostnaden är cirka 20% dyrare än vanlig diesel. Inga tekniska anpassningar krävs dock. Ett femtiotal fordon använder idag Ecopar i verksamheten.
Biogas: Detta bränsle används inom renhållningsverksamheten, där körsträckorna är bättre lämpade för biogas på grund av den högre bränsleförbrukningen. Trettio fordon inom Ragn-Sells drivs med biogas idag.

RME (rapsmetylester): Bränslet produceras av rapsolja och används med fördel i södra Sverige alternativt under sommartid, eftersom detta bränsle är känsligt för kyla. Tretton fordon inom Ragn-Sells drivs med detta bränsle idag.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng