Almedalen 2013

Öka takten i miljöarbetet!

Nu är årets Almedalsvecka över och vi på Ragn-Sells kan se tillbaka på ett lyckat deltagande.

Detta år anordnade Ragn-Sells tre paneldebatter, alla inom ämnen som står inför viktiga beslut under 2014. Intresset för ämnena var stort, vilket märktes med fullsatta lokaler samt intresserade och aktiva åhörare. Samtliga ämnen bjöd på bra debatter och spännande diskussioner. Vi på Ragn-Sells är mycket nöjda med att vi nådde ut till en så bred publik; såväl till våra kunder, till politiker, till andra branscher som till allmänheten.

Vår ambition är att debatterna kommer att finnas tillgängliga i sin helhet från vecka 29 via webben. Det kommer att finnas en länk på vår hemsida så snart filmerna är tillgängliga.

Ragn-Sells medverkade även i andra forum på Almedalen:

  • I Återvinningsindustriernas seminarium ”Öka återvinning av råvaror – det skapar nya jobb, företag och minskar klimatpåverkan” medverkade David Schelin, vd Ragn-Sells AB
  • Swedish Water House anordnade tillsammans med Ragn-Sells ”Farliga ämnen från hem till hav – vem bär ansvar?”, i panelen deltog Tove Olsson, kvalitet- och miljöchef Ragn-Sells AB
  • I ”Svenska företag på väg mot fossilfria transporter” som anordnades av KNEG medverkade Per-Erik Bjurenborg, produktionschef Ragn-Sells AB

Paneldebatt 3 juli: Är soptippen framtidens gruva? Landfill mining – hot och möjligheter

almedalen1

Medverkande i panelen (från vänster): Lena Asplund, ledamot Skatteutskottet, Monica Lövström, vd Svenska Energiaskor, Lena Callermo, avdelningschef Naturvårdsverket, Anders Wijkman, opinionsbildare, Anders Kihl, affärsområdeschef Ragn-Sells AB, William Hogland, professor och forskare Linnéuniversitetet. Moderator: Johan Börje, marknadsdirektör Ragn-Sells AB.

Panelen diskuterade den potential som finns med att gräva upp och återvinna material för deponier, vilka försök som gjorts och hur långt forskningen har kommit. Diskussionen rörde även de lag- och skatteändringar som krävs för att metoden ska kommersialiseras.

Paneldebatt 4 juli: Framtiden för hållbar fosforanvändning

Almedalen2

Medverkande i panelen (från vänster): Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson FP, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet, Jon Petter Gustafsson, professor och docent KTH, Agneta Leander, miljöingenjör VA-Syd, Maria Wetterstrand, debattör, Anders Kihl, affärsområdeschef Ragn-Sells AB. Moderator: Johan Börje, marknadsdirektör Ragn-Sells AB

I debatten diskuterades vilka metoder för fosforutvinning från avloppslam som finns idag samt för- och nackdelar med respektive metod. Panelen berörde även områden utöver avloppsslam som innehåller fosfor samt vad som bör förändras för att vi ska få en effektivare utvinning.

Paneldebatt 5 juli: Ett moderiktigt kretslopp – framtiden för textilåtervinning

Almedalen3

Medverkande i panelen (från vänster): Emma Enebog, hållbarhetschef Myrorna, Lena Callermo, avdelningschef Naturvårdsverket, Anna Lönnerstedt, inköps- och logistikchef Gudrun Sjödén, Lisbeth Svengren Holm, professor Borås Textilhögskola, Johan Sundblad, vd re:newcell, Gustav Hemming, miljölandstingsråd Stockholm samt ordf. Centerns nationella miljöarbetsgrupp. Moderator: Anna Bengtsson, affärsutvecklare Ragn-Sells AB

Panelen diskuterade vad som måste till för att vi ska få ett hållbart kretslopp för textilier. Vad måste ske och vem måste ta ansvar för att återanvändning och återvinning ska öka i Sverige – områden som lagstiftning, insamling, incitament berördes.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng