Skrot och metaller

Återvinning.
Järn- och metallskrot sorteras, klipps och fragmenteras på våra anläggningar. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk, smältverk och gjuterier.

Att återvinna metaller ger stora koldioxidvinster – exempelvis kan återvinningen av aluminium, bly, nickel och tenn minska klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara.

Ragn-Sells verksamhet och framställningen av ny råvara bidrar stort till klimatnyttan - titta gärna i vår Klimatnyttoguide.

 Läs mer om de olika materialen under Våra tjänster.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng