Rening av jordar

Återvinning och avgiftning av kretsloppet.
På Ragn-Sells hanterar vi många tekniker för att ta omhand förorenade jordar. Vi sorterar, tvättar, genomför biologisk och termisk behandling samt stabiliserar fysikaliskt och kemiskt.

Vi tar även hand om muddermassor, sediment och konstruktionsmaterial som förorenats och hanterar dem på bästa sätt utifrån föroreningstyp och materialets beskaffenhet.

En del av de förorenade jordarna kan efter behandling användas som sluttäckningsmaterial för deponier.

Läs mer om förorenade jordar under Våra tjänster.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng