Övrigt farligt avfall

Återvinning, energiutvinning och avgiftning av kretsloppet.
Farligt avfall kräver kunskap – en kunskap som Ragn-Sells kan erbjuda. Det kan vara farligt avfall som aerosoler, gaser, härdare, ljuskällor, kvicksilverhaltigt material, bekämpningsmedel med mera.

Farligt avfall är sådant avfall som har vissa egenskaper, som finns uppräknade i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Det är egenskaperna som avgör hur avfallet ska behandlas, och våra välutbildade kemister kan avgöra det hos oss. 

Läs mer om våra tjänster kring farligt avfall.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng