Olje- och lösningsmedelshaltiga avfall

Återvinning och energiutvinning.
Vi på Ragn-Sells ser till att spillolja från exempelvis bilverkstäder och maskinrumsoljor kommer till användning. På våra anläggningar separeras vattnet ur spilloljan genom bland annat värmning och ”liggetid” i cisterner. Oljan går till återvinning och vattnet renas så att det sedan kan släppas ut till recipient.

Farligt avfall som sprayflaskor och färgburkar tas om hand på vår specialanläggning i Halmstad. Här använder vi den speciella Kryo-processen för att kunna skilja ut förpackningen från färgrester och annat farligt avfall. Den innebär att färgburkar, filter och färgaerosoler fryses ned med hjälp av flytande kväve, till 180 minusgrader. Därefter krossas det frysta materialet så att det går att separera plåten från färgen. Detta innebär att färg, lack och plastrester kan bli bränsle i cementugnar. Metallerna från emballagen återvinns genom nedsmältning och behandling till nya produkter.

Även oljefilter får ett värdigt slut hos Ragn-Sells. För dessa använder vi vår speciella process ReUseOil, som innebär att vi genom en mekanisk process river sönder, centrifugerar och sorterar resterna av oljefiltret. Resultatet blir en hög återvinningsgrad där omhändertagen olja blir ny motorolja, plåten blir nya metallprodukter och filtermaterialet ger värme genom förbränning. ReUseOil processen är egenutvecklad och fick pris genom EUs Miljöfond.

Här kan du se en animation om ReUseOil.

Vi har en rad tjänster kring hanteringen av farligt avfall.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng