Deponi

Avgiftning av kretsloppet.
Ibland är det omöjligt att återvinna eller utvinna energi ur ett material. Förorenat avfall som inte kan eller bör återvinnas eller energiutvinnas måste deponeras.

Tungmetaller och andra miljögifter förorenar material och jordar, och i vissa processer inom industrin bildas giftigt avfall som inte går att återvinna eller destruera. Dessa gifter måste lyftas ur kretsloppet. Då återstår deponi. På Ragn-Sells förbehandlas och deponeras sådant avfall på ett säkert sätt, som uppfyller gällande tillstånd och lagstiftning. Våra deponier är säkra och uppfyller alla de krav som lagstiftningen ställer på säkerhet, och vi renar lakvattnet enligt de hårda krav som ställs på deponier idag.

Vi tar också tillvara den deponigas som bildas. Gasen används till uppvärmning och processenergi på vår egen anläggning, och vi säljer även gasen till närliggande samhällen för värmeproduktion. Gas från vår deponi i Högbytorp värmer upp hela det närliggande samhället Bro under större delen av året.

Läs mer om vår behandlingstjänst för deponi.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng