Återvinning av källsorterat material

Återvinning och energiutvinning.
Vår verksamhet är en del av kretsloppet, liksom mängder med papper, plast, glas och trä. Allt detta material återvinns hos Ragn-Sells, vilket leder till att jungfrueligt material inte behöver användas.

Papper kan återvinnas cirka sju gånger, medan plast och glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Alla de sorterade och insamlade plast- och pappersfraktionerna behandlas i balpressar. 

Pappersbalarna säljs sedan till största delen till pappersbruk i Sverige, medan en viss del exporteras till andra länder. De balade plastfraktionerna exporteras till stor del. Vid källsorteringen urskiljs restprodukter som skrot, metall och glas som antingen återvinns eller energiutvinns.

Läs mer om de olika materialen här.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng