Återvinna inert material

Återvinning.
Ragn-Sells vill inte att något ska gå till spillo. Går det att återanvända och återvinna ser vi till att det blir så. Vi behandlar och återvinner inert material på våra egna anläggningar.

Vi sorterar ut rena inerta material såsom betong, asfalt och sten och krossar dem till användbara fraktioner. Armering från betong sorteras ut och metallåtervinns. Uppsopad sandningssand och förorenad makadam från banvallar tvättas rent och återanvändas.

Materialet kan sedan användas till nya vägar, dränering eller jordförbättring. Rena jordar och leror från schaktmassor kan efter tillsats av jordförbättringsmaterial såsom kompostrest användas till gräsmattor, golfbanor eller rabatter.

Läs mer om våra jordar.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng