Våra behandlings- processer

Ragn-Sells tar emot i princip alla slags avfall, förutom kärnavfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt, beroende på materialet.


Speciella tekniker

Vi vill inte att något ska gå till spillo, så länge det inte är farligt för miljö och människor. Vi återvinner och energiutvinner i princip allt som går att återvinna och energiutvinna. En del material måste dock plockas ur kretsloppet, vilket är fallet då materialet innehåller miljöfarliga ämnen. Då lägger vi under kontrollerade förhållanden avfallet på deponi eller skickar det för destruktion.

Här kan du läsa om alla våra behandlingsprocesser och vilken roll dessa spelar i kretsloppet. Vissa tekniker innebär återvinning och andra energiutvinning – helt beroende på materialet.

Om du vill veta mer – kontakta oss

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng