Samarbeten

Ragn-Sells är engagerad i ett flertal samarbeten med fokus på miljö. Vi delar ut priser och stipendier och är med i samarbeten som utvecklar såväl framtidens hållbara affärsmodeller som nya miljöanpassade fordon.

Samarbeten

Klimatneutrala godstransporter på väg

Inom samarbetsorganet KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) har Ragn-Sells ett antal åtaganden. KNEG är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. I projektet deltar 13 medlemmar. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Läs mer om våra miljöfordon.

Ragn-Sells åtaganden är:

 • Att arbeta aktivt med optimering av fordonsrutter så att transporteffektiviteten kontinuerligt förbättras.
 • Fortsatt utbildning av chaufförer i sparsam körning.
 • Att aktivt delta i utprovning av alternativa bränslen och teknik för reduktion av bränsleförbrukning. Exempel på insatser:
  – Fältprovning med en etanoldriven Scanialastbil.
  – Fältprovsperiod med elhybridlastbil kallad FE Hybrid. Projektet genomfördes tillsammans med Volvo lastvagnar och Norba.
  – Testperiod med duel-fuelfordon tillsammans med Volvo lastvagnar. Duel-fuel innebär här ett fordon som kan kombinera diesel och metangas som drivmedel.
  – I Estland har en satsning på alternativa drivmedel inletts med en biogasdriven lastbil.
  – Kontinuerlig motoroptimering av fordon. Vissa fordon har uppgraderats med ett så kallat dinexsystem, ett partikelfilter för kväveoxider, partiklar, kolväten och koloxid.

Stockholm Water Foundation

Ragn-Sells var en av grundarna till stiftelsen Stockholm Water Foundation år 1990. Syftet med stiftelsen är bland annat att sätta Stockholm på kartan i miljösammanhang. Stiftelsen delar årligen ut flera priser, varav Stockholm Water Prize är det ursprungliga. Andra priser som delas ut årligen av stiftelsen är Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.
Stockholm Water Foundation

Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells våtmarksstipendium om 25 000 kronor delades ut första gången år 2002. Konungen är fondens beskyddare. Stipendiet delas ut årligen till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalitet för fåglar.
Våtmarksfonden

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng