Tekniska Verken

Mycket kunskap om avfall och återvinning

Tekniska verken

Linköping är en kommun med höga krav på renhållning och tydliga miljömål – krav och mål vi på Ragn-Sells hjälper Linköping att uppfylla. Vi har arbetat länge i kommunen och har nu vunnit ytterligare en upphandling för de kommande åren.

Ragn-Sells är ett mycket kompetent företag med lång erfarenhet från renhållningsbranschen. Jag upplever Ragn-Sells som ett serviceinriktat och innovativt företag där man inte är rädd för att prova nya lösningar. Fredrik Remneblad, chef på Tekniska Verken i Linköping.

På Tekniska Verken i Linköping finns mycket kunskap om avfall och återvinning. Vår uppgift på Ragn-Sells är därför att se till att leverera de tjänster och infria de förväntningar kommunen har på sin sophantering.

Vårt uppdrag i kommunen omfattar att ta hand om hushållssopor hos kommunens 130 000 invånare och vi hanterar latrin där det behövs. För att bidra till kommunens miljömål är alla våra sopbilar biogasfordon.

Det är också vi på Rang-Sells som servar 3000 Linköpingsbor med att hämta deras trädgårdsavfall. De som vill ha trädgårdshämtning får ett särskilt kärl till skräpet från trädgården och vi hämtar det var fjortonde dag under mars till och med oktober.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Tekniska verken

Stäng
Stäng