Sherwin-Williams

S-Ws kunder är våra kunder

Färgtillverkaren S-W satsar mycket på att se till att deras produkter har så liten inverkan på miljön som möjligt. En del av ett framgångsrikt miljöarbete är förstås att ta hand om avfallet – särskilt det farliga. Vi på Ragn-Sells hjälper till med det.

Samarbetet med Ragn-Sells fungerar väldigt bra. Dessutom har vi sänkt våra kostnader. Thomas Hansson, avfallssamordnare på S-W

En industri med allt högre krav vad gäller minskade föroreningar och miljöpåverkan – det är färgindustrin. S-W har tillsammans med Ragn-Sells hittat ett helhetskoncept för avfallshantering för att kunna ta hand om avfallet på bästa sätt. Ragn-Sells hämtar allt – vanliga sopor liksom det farliga avfallet. Vi hämtar, deponerar, efterbearbetar de olika typer av avfall som S-W har. Aceton och tvättvatten är två exempel på avfall som måste tas om hand från färgtillverkningen och där Ragn-Sells kan hjälpa till.

Tillsammans med oss på Ragn-Sells har S-W arbetat fram ett detaljerat system där man registrerar och håller koll på allt farligt avfall som lämnar produktionen. Enklare sortering, bättre statistik, och lägre kostnader är resultatet av det.
Som en extra bonus får också S-Ws kunder hjälp med avfall, miljöhantering och rådgivning (till samma pris) som – just det – S-W. En enkel lösning som är bra för miljön, tänker vi.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng