Scania

Halverade kostnader för farligt avfall

Lastbil

Vi har samarbetat med Scania i Södertälje sedan 1994.

Nu har vi utökat vårt gemensamma arbete till att omfatta också Scanias anläggningar i Oskarshamn och Luleå. För oss på Ragn-Sells handlar det bland annat om en webbportal som håller koll på farligt avfall. 

Att tillsammans med Ragn-Sells skapa gemensamma metoder och gemensam dokumentation har gett oss en mycket bättre bild av vår hantering av farligt avfall. Dessutom har vi sparat pengar. Anneli Karlsson, arbetsmiljö- och miljösamordnare på DynaMate – Scanias bolag för teknisk produktionsstöd och fastighetsunderhåll.

Efter ett långt samarbete har vi nu gått vidare och utvecklat våra samarbetsformer med Scania. Det betyder att efter en systematisk och minutiös kartläggning av Scanias olika typer av farligt avfall, har vi nu skapat en webbportal för farligt avfall.

Där kan alla inblandade hitta deklarationer, märkningar och rutiner för hur till exempel oljehaltiga vatten och massor ska tas om hand. Portalen omfattar hela Scania och både verkstäder och kontor. Dessutom är vi Scanias bollplank i allt som rör farligt avfall. Antingen svarar vi direkt eller återkommer med svaret så fort som möjligt.

Som partners med ett långt samarbete bakom oss har vi en ständig dialog om förbättringar och effektiviseringar som gör Scanias hantering av farligt avfall så billig som möjligt. Sedan 90-talet har vi sänkt kostnaderna med 50 procent.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng