Rusta

Rusta har koll på kostnaderna

Mattor

Rusta är en butikskedja med en tydlig lågprisprofil. Det innebär bland annat att Rusta hela tiden letar efter effektiva och enkla lösningar för att hålla kostnaderna nere, självklart gäller det också återvinning och avfallshantering. 

Kommunikationen med Ragn-Sells fungerar mycket bra, både centralt och lokalt. Tillsammans med dem har vi minskat våra kostnader för sophanteringen. Leif Fromm, inköpsansvarig på Rusta.

Ragn-Sells har en lång historia gemensam med Rusta. Tillsammans har vi utvecklat ett standardkoncept för avfallshanteringen som är detsamma i alla Rustas butiker och lager. Man sorterar likadant, använder likadana kärl och likadana balpressar till exempel.

Skälet till det är att avfallet ska vara så enkelt för personalen att ta hand om som möjligt, ta så lite tid som möjligt och för att det ska kosta så lite som möjligt. På Rusta ska man helt enkelt inte behöva tänka särskilt mycket på sopor.

Ett annat sätt att hålla kostnaderna nere är återvinningen. Vi tar till exempel tillvara plast och wellpapp hos Rusta. Materialet säljer vi sedan vidare och förtjänsten kommer förstås Rusta tillgodo.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Rusta

Stäng
Stäng