Peab

– ett företag med miljöambitioner

Peab

Bygg- och anläggningsbranschen erbjuder många utmaningar ur ett återvinningsperspektiv.

Peab, som är ett av de ledande företagen på byggmarknaden med verksamhet över hela Sverige, har dessutom bestämt sig för att sätta upp extra tuffa miljömål. På Peab tyckte man bland annat att andelen osorterat avfall var för stor på byggarbetsplatserna och bestämde sig för att göra något åt det. Vi på Ragn-Sells fick hjälpa till.

Just nu är vårt mål att 87 procent av allt avfall ska vara sorterat innan det lämnar våra arbetsplatser. Ragn-Sells är ett av två företag som hjälper oss att nå det.

Genom att använda vår tjänst RentBygge har vi tillsammans med Peab målsättningen att helt få bort det blandade avfallet. Det innebär att vi ska sortera och återvinna 100 procent av bygg- och rivningsavfallet där Peab arbetar. Det är en ambition som Peab är ensam om i sin bransch – än så länge. Ett exempel är projektet Waterfront i Stockholm där inget blandat avfall ska finnas.

Hos Peab kommer många av våra tjänster till användning; vi tar hand om brännbart material och förorenade massor, vi återvinner wellpapp och trä och vi hanterar avfall som ska deponeras. Vi driver hela återvinningsarbetet hos Peab och vi har ett kundansvarigt team för alla Peabs elva regioner i Sverige.

För att öka kunskapen och medvetenheten hos Peabs personal om återvinnings- och miljöfrågor och för att minimera mängden avfall har vi också satsat på information och utbildning. Kanske är det ett av de viktigaste skälen till att vi ska klara våra högt uppställda mål, både vad gäller pengar och miljö.
 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Peab

Stäng
Stäng