Bodens kommun

Modern förbränning för hela Norrland

Blommor

Med Bodens kommun har vi arbetat sedan 2000-talets början och vi har hela tiden fördjupat vårt samarbete. Resultatet av det är att vi nu äger ett bolag, Restproduktbearbetning i Boden AB, tillsammans med Bodens Energi som upparbetar bränsle till kraftvärmeverket i Boden.

Ragn-Sells är en stor och viktig aktör som visat sig uthållig. Att de dessutom velat satsa i vår landsända tycker vi förstås är bra. Hardy Lundberg, VD på Bodens energi

Norr om Gävle finns det fyra förbränningsanläggningar som ska serva två tredjedelar av Sverige med att förvandla brännbart fast avfall till energi. Huvudanläggningen bland dessa finns i Boden och den driver vi tillsammans med det kommunala elbolaget Bodens energi.

Här upparbetar vi, via det gemensamägda bolaget Restproduktbearbetning i Boden AB, varje år ca 50.000 ton avfallsbränsle och så att Bodens Energi kan utvinna maximalt med energi med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är också miljötänkandet som gör att våra fordon till och från anläggningen är olika typer av miljöbilar med biogas- eller dualfuel-motorer.

I Bodens kommun sköter vi också den vanliga fastighetsrenhållningen för kommunens knappt 30 000 invånare. Vi tar hand om både brännbart och komposterbart avfall, vi hanterar privata trekammarbrunnar i området och vi ansvarar för spol- och sugarbeten i kommunens ledningsnät.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng