Arlanda flygplats

En flygplats stor som Enköping

Arlanda

Arlanda är arbetsplatsen för 15 000 människor och här är alltid öppet.

Här finns städföretag, flygbolag, hyresgäster och resenärer på en stor yta och överallt genereras skräp. Det kräver sophantering sju dagar i veckan 365 dagar om året, särskilt som Arlanda vill fortsätta att vara en av världens renaste flygplatser.

Man brukar säga att Arlanda i många avseenden är som en stad av Enköpings storlek. Vi på Ragn-Sells har samarbetat med Swedavia (fd Luftfartsverket) och Arlanda sedan 70-talet. Mycket har hänt sedan dess när det gäller miljötänkande och idag levererar vi en totalfunktionslösning för Arlandas hela avfalls- och återvinningsarbete. Vi har personal på plats, vi sorterar, håller rent, och driver hela sophanteringen för många av de företag som finns på Arlanda.

Arlandas ambition att också i framtiden vara en av världens renaste flygplatser innebär höga krav på vårt arbete. Vi satsar på information, kör miljö- och bilpoolsbilar i området och ser till att återvinna maximalt. 2009 resulterade det i en sorteringsgrad på 96 procent och två promille blandat avfall. Det har bidragit till att Arlanda vunnit internationella miljöpriser och att det finns intresse för Arlandas miljöarbete från flygplatser i hela världen.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng