Stockholm/Högbytorp

Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning, en modern kretsloppsindustri. Här kombinerar vi på Ragn-Sells vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken.

Högbytorp

I takt med att vårt samhälle producerar varor och produkter som är alltmer komplicerade blir avfallet alltmer komplext. Samtidigt ställer både vi och samhället högre krav på återvinning, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar i vårt arbete. Vårt mål är att behandla och återvinna så mycket som möjligt.

Vi tar emot och behandlar cirka 700 000 ton avfall per år på Högbytorp. Varje dag anländer 200-300 bilar med material som ska sorteras och behandlas. Det mesta kommer från industrier, byggen, kommuner och handel medan en liten del kommer från hushåll. Det handlar om allt från förorenad jord, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material och så kallat PTP – papper, trä och plast till skrot, metaller, aska och läkemedel.

På anläggningen sorterar, behandlar och återvinner vi alla dessa avfallsslag. Vi renar jordar och slam, vi behandlar färger, lösningsmedel och fetter, vi hanterar läkemedelsavfall och vi tar emot livsmedelsavfall som komposteras. Vi sorterar och bearbetar metaller. Vi kan också mellanlagra farligt avfall före transport till slutlig destruktion. Vi stabiliserar askor och flytande material innan deponering, och vi har tillstånd att deponera både icke-farlig avfall och farligt avfall. Och vi värmer upp både vår egen anläggning och hela det närliggande samhället Bro med deponigas från vår deponi!

Anläggningen anlades 1964 och är beläget i Upplands-Bro kommun och här arbetar ungefär 100 personer.  

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng